Referensuppdrag

Accalon AB (numera Swisslog)

Företaget erbjuder totalansvar för sina lösningar från förstudie och realisering av projekt till full drift av den dagliga verksamheten inom lager och distribution. Under en period när den tidigare ledningen gjort en MBO hade vi olika typer av uppdrag. Vi tog bl.a fram:

 • Enkätverktyg

Adcore

Företaget var ett av de mest lysande IT-stjärnorna kring sekelskiftet. Delar av företaget omvandlades sedemera till fastighetsbolaget Klövern. För företaget tog vi fram:

 • Underlag till DM-kampanj
 • Underlag för paketering av konsulttjänster

Arla Foods

När svenska Arla och danska MD Foods gick samman den 17 april 2000 blev det nya företagsnamnet Arla Foods. Michael Siwertzon var informationschef för dåvarande Arla Foods under  90-talet, då ett av tre AO inom Arla. De övriga var Arla Ost och Arla Färskvaror. Sedan 90-talet har vi haft olika typer av uppdrag inom såväl den gamla som den nuvarande organisationa. Här kan nämnas:

 • Projektledare för deltagande på Food Ingredients Europe (FIE). FIE är en av världens största livsmedelsmässor.
 • Moderator Baltic Seminar. Arla Foods, AAK samt ASM Foods genomför gemensamt en marknadsaktivitet riktad mot just Baltikum där vi haft olika typer av uppdrag.
 • Projektledare för internkommunikationsprojekt inom Arla International samt produktion av hemsida för företaget.

ASM Foods

ASM:s produktion i Mjölby påbörjades så tidigt som på 40-talet under namnet AB Svenskt Mjölksocker. 1966 köper Arla upp företaget och bedrev verksamheten under olika namn bl.a ASM AB, Arla Foods och Semper Foods. Sedan starten har vi haft olika typer av uppdrag inom företaget. Här kan nämnas:

 • Projektledare för framtagande av företagets grafiska profil.
 • Projektledare och redaktör för engelskspråkig kundtidning.
 • Projektledare för framtagande av företagspresentationsmaterial; broschyr mm.

BT Industri

Huvudkontor i Mjölby, Östergötland. Är idag en del av Toyota Material Handling Group, TMHG som är världens största tillverkare av materialhanteringsutrustning. TMHG är en del av Toyota Industries Corporation, TICO. Mellan 1998-2002 hade vi olika typer av uppdrag inom BT Industries. Här kan nämnas:

 • Projektledare och redaktör för engelskspråkigt management-magasin, BT Matters. Togs fram i samband med att BT köpte amerikanska Raymond och användes för att kommunicera att BT Industries var ett bolag.

Carlsund Utbildningscentrum

Vi tog fram rekryteringstidningar för Gymnasieskolan. Skolan erbjuder sju nationella gymnasieprogram, teknikcollege, lärlingsutbildning samt det
individuella programmet. Här ingick idé/form/foto/text/illustrationer.

Competenskraft AB

Konsultföretaget Competenskraft hade kontor i Linköping, Bålsta och Uppsala och kunder som FMV, försvaret och Saab. För företaget tog vi fram:

 • Analys- och åtgärdsförslag för koncernens hemsida
 • Företagsbeskrivning mm

EWAB Engineering Group

Företaget levererar transportsystem till framförallt fordonsindustrin över hela världen genom sin åtta dotterbolag. Vi hade ett löpande kommunikationsuppdrag där vi bland annat tog fram:

 • Kommunikationsplan
 • Pressreleaser, artiklar, säljbrev
 • Pressbearbetning mm

Finspångs kommun

Kommunen har drygt 20 000 invånare och drygt 1 600 medarbetare. Vi har
arbetat med allt från turismaktiviteter till samhällsinformation. Bland uppdragen finns:

 • Vi producerade kommunens turistwebbplats
 • Sajt för Teknikcollege.
 • Skolplan. Ansvariga ville göra skolplanen mer publik, dessutom utformade vi den som en del i ett arbetsmaterial för skolpersonal.
 • Turistbroschyrer.
 • KSK-presentation, broschyr för kommunens invånare som beskrev kommunens
  framtidsvision. Kommunstyrelsen var först ut att beskriva hur de arbetade för att uppnå visionen.
 • Material för orienteringstävlingen 10-mila. Kommunen stod som värd för 10- mila år 2010.

Mjölby kommun

Kommunikatör Omsorgs- och Socialförvaltningen. Arbetat med såväl intern som extern kommunikation där värderingsfrågor och kundfokusering var viktiga delar. Övrigt kan nämnas:

 • Aktiviteter för kommunmedborgarna.
 • Uppdaterade hemsidor med Sitevision
 • Uppdaterade kommunens facebook-sida.
 • Arbetade med kris-, media- och kommunikationsrådgivning.
 • Skrev artiklar för press, webb, sociala medier mm.
 • Tog fram marknadsmaterial.
 • Säkerhetskoordinator.

Mo Gård

En av våra längsta relationer har vi med Mo Gård som arbetar med habilitering och rehabilitering av döva och dövblinda personer med ytterligare funktionshinder.
Vi har under flera år samarbetat med Mo Gård för att stärka och utveckla deras varumärke. Vi hade ett komplett kommunikationsåtagande:

 • Vi producerade (redaktör, skribent, foto, form) vi tidningen Uttryck, 4 nr/år.
 • Vi tog fram en gemensam hemsida för verksamheten
 • Böcker m.m.
 • Utställningsmaterial.

ProNova Science Park / Norrköping Science Park

Norrköping Science Park’s uppgift är att ta tillvara den spetskompetens och innovationskraft som har samlats i Norrköping och regionen. Norrköping Science Park drivs i ett nära samarbete mellan Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och näringslivet. För ProNova Science Park tog vi fram:

 • Kundtidningen Pronoveau/Prospect (4 nr/år, 28 sidor)

Därutöver ansvarade vi för:

 • Ett antal massmediaseminarier. Målgruppen var de unga entreprenörerna inom parken.
 • Affärsrådgivning kring marknadsföring & PR. Målgruppen var de unga entreprenörerna inom parken.

Region Östergötland /Landstinget i Östergötland

Inom offentlig sektor har vi ramavtal med Landstinget i Östergötland sedan årsskiftet 2006/07. LIO är bland Östergötlands största arbetsgivare med 11 600 anställda
och verksamhet i hela länet. Bland våra uppdrag finns:

 • Årsredovisningar
 • Treårsbudget
 • Olika typer av informationsmaterial.
 • Nyhetsartiklar samt tidningar.
 • Inom LIO ingår också gymnasieverksamhet som Naturbruksgymnasiet (Vreta och Himmelstalunds gymnasium).
 • Flera sajter; för Adlongruppen, Vårdprocessprogram demens, Naturbruksgymnasiet

Saab AB

Saab AB är ett svenskt högteknologiskt företag baserat i Linköping med huvudsaklig inriktning mot försvarsindustri, civil säkerhet samt luft- och rymdfart. Företaget fokuserar på tre strategiska områden: försvars- och säkerhetslösningar, system och produkter samt aeronautik. Bland produkterna kan nämnas simuleringsutrustning baserad på laserteknik för direktriktade vapen med mera. Tidigare har Saab även konstruerat och tillverkat civila flygplan och personbilar (av märket Saab). Michael Siwertzon var informationschef för Saab Aircraft under  90-talet, då företaget producerade Saab 340 samt Saab 2000. Sedan 90-talet har vi haft olika typer av uppdrag inom Saab. Här kan nämnas:

 • Skribent och redaktör inom Saab Bofors Dynamics AB. Företaget finns främst i Karlskoga, Eskilstuna och Linköping, men även på andra platser i landet. Företaget tillverkar främst olika typer av missiler och robotar.
 • Skribent och PR-uppdrag inom Saab Underwater Systems. SUS är specialister på undervattenssystem. Saab Underwater Systems utvecklar och tillverkar flera typer av obemannade undervattensfarkoster och undervattenssensorer. Deras system är världsledande i grunda vatten. Saab Underwater Systems har en lång tradition som leverantör av högklassiga undervattenssystem både till svenska marinen och på export.

Semper

Namnet Semper, som dels är en anspelning på förkortningen SMP, dels är latin för ”alltid”, inregistrerades som varumärke 1953 och företaget antog detta namn 1963. På 1980- och 1990-talet gjordes satsningar inom nutrition, glutenfritt och hälsoprodukter. Bland våra olika typer av uppdrag kan nämnas:

 • Införsäljningsmaterial för deras säljkår

Siemens Industrial Turbomachinery

Under många år arbetade vi tätt tillsammans med Siemens industridel. Där medverkade vi till att ta fram idé samt grafiskt och textbaserat material. Här kan nämnas:

 • Produktion av personaltidning, Oil & Gas Team, med 12 nr/år.
 • Hantering av alla rekryteringsannonser. Företaget hade ett kontinuerligt rekryteringsbehov. Vi utformade deras koncept och var totalleverantör vilket även inkluderade mediarådgivning.
 • Marknadsmaterial i tryckt och digitalt format. Här inryms allt från mäss- till utbildningsmaterial.
 • Hemsida SIT. Allt från kampanjer kring rekryteringar och arbetsmarknadsdagar.

SIS, Swedish Standards Institute

Är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS och dess medlemmar utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, lednings-/managementsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. Vi har haft olika typer av uppdrag som alla kännetecknats av att paketera organisationens olika tjänster. Här kan nämnas:

 • Inhyrd marknadskommunikatör med uppdrag att tydliggöra en av ”dotterorganisationernas” uppdrag externt. Här ingick produktion av kundtidning månatliga spalter i Ny Teknik där nyttan av standarder belystes.
 • Informationsansvarig SIS under en period.

Statens servicecenter

Kommunikatör. För uppdraget var jag underkonsult åt Randstad. Uppdraget handlade om att hantera/planera/kommunicera alla aktiviteter kopplade till Statens servicecenters kunddag; Samverkansdagen. En dag som lockade drygt 300 personer och fylldes med olika typer av seminarier och föredrag. Se: http://www.statenssc.se/

Sterisol

Sterisol utvecklar, tillverkar och marknadsför unika konserveringsmedelsfria produkter för hudvård och handdesinfektion, avsedda för arbetsplatser och offentliga miljöer, samt privatpersoner, med högt ställda krav på hygien, totalekonomi och skonsamhet för både människa och miljö.

Verksamheten är även certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Produkterna marknadsförs i ett 25-tal länder över hela världen via återförsäljare i Finland och Danmark via de egna bolagen Suomen Sterisol Oy och Sterisol Danmark A/S.

 • För företaget tog vi fram en kommunikationsplan.

TBV Akademin

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) bildades 1935. Den 4 oktober 2004 gick TBV samman med Sensus studieförbund under namnet Sensus studieförbund.

 • Under flera år var vi ansvariga för TBV´s diplomutbildningar rörande projektledning i såväl Södermanland som Östergötland.

Vilma AB

Vilma AB var tidigare dotterbolag till SJ och tog fram IT-baserade utbildningar för olika certifierings-områden. För företaget medverkade vi till att ta fram:

 • Katalog för företagets tjänster
 • DM & TM-aktiviteter
 • Säljbrev

Frilansskribent, ett urval

Ny Teknik

 • En återkommande spalt kring teknik och standarder.

Linköpings-Posten/Östergötlands Näringsliv

 • För denna publikation medverkade vi ett flertal ggr genom framtagande av olika artiklar år 2002-03. Bland annat kring verksamheterna inom Mjärdevi Science Park samt Pronova Science Park.

Livsmedelsteknik

 • Reportage från glasstillverkaren P/F Fom på Färöarna.

Pressens Mediaservice AB (PM)

 • Resereportage Färöarna.

Sjöfartsverket

 • Reportage undervattenssäkerhet.
Arena Communications
Stora Gränd 9
134 67 Ingarö

0733-742 942
siwertzon@gmail.com

Copyright © 2019 Arena Communications