Ledningsverktyg

Fokus Modellen

Ett strukturerat sätt att möta och hantera din omvärld, samt din egen organisation. Efter genomgången seminarieserie kommer Ni att ha en konkret handlingsplan att arbeta efter. När du definierat den ARENA du ska kämpa på och definierat din verksamhet ska du välja vapen och strategi. Genom att genomföra dessa åtgärder på ett strukturerat sätt kommer du och ditt företag att stå väl rustat

Grunda dina aktiviteter på en korrekt världsbild. Varje företag och organisation eftersträvar någon form av profil. Ibland är det en profil med detaljerat innehåll, i andra fall är det i form av ett önsketänkande. Oavsett vilken bild av sin Profil man har behöver man mäta av den genom en omvärldsanalys. En omvärldsanalys som visar den Image man har.

Synliggör dina strategier i organisationen så att alla kan agera efter dem. Avståndet mellan ledning och övriga delen av företaget får inte växa till en avgrund. En framgångsrik extern kommunikation grundläggs genom en god internkommunikation. Värt att tänka på är att de anställda är företagets ambassadörer. Bara genom god utbildning och support blir de goda ambassadörer. Alla arbetsplatser ser olika ut och har behov av olika typer av kanaler.

Arena Communications
Stora Gränd 9
134 67 Ingarö

0733-742 942
siwertzon@gmail.com

Copyright © 2019 Arena Communications