Kommunikationsverktyg

Media

I en värld som blir alltmer segmenterad blir kunskapen om media allt viktigare. För att kunna agera effektivt och korrekt gentemot media gäller det såväl att agera strukturerat och målinriktat. Det är ett konsekvent agerande som bär frukt. Man måste noga diskutera vad man vill för att kunna sätta upp mål. En viktig framgångsfaktor är ”timingen”, som kan sammanfattas med orden tid och plats. Inom området finns flera olika typer av aktiviteter, bland annat:

  • Pressmeddelanden. Utformning och innehåll är en viktig del för att nå önskad effekt. Konkurrensen är hård om utrymmet i tidningen.
  • Medieanalys. Att definiera målgruppen för ditt budskap är viktigt. Beroende på området kan det finnas nyckelpersoner som man kan arbeta genom.
  • Debattartiklar. För att skapa uppmärksam kring en fråga kan debattartikeln vara ett effektivt sätt. Fortfarande läser de flesta en dagstidning.

Övriga verktyg

Tidningar

En kundtidning är ett kostnadseffektivt sätt att kontinuerligt vara i kontakt med dina kunder.

Årsredovisningar

En företagspresentation ger ett första intryck av ett företag då det är den som oftast delas ut till prospekts och kunder.

Internet

En webblösning handlar inte bara om utformning och innehåll. Den ska fylla en funktion i företagets totala marknadsmix. Idag är Internet en mycket viktigare kontaktkälla än för bara ett år sedan. Utvecklingen går rasande snabbt. Den liksom företagspresentationen ger signaler om företaget. Den stora skillnaden jämfört med företagspresentationen är att hemsidan kan uppdateras och förändras kontinuerligt. Vilket den också bör göras.

Arena Communications
Stora Gränd 9
134 67 Ingarö

0733-742 942
siwertzon@gmail.com

Copyright © 2019 Arena Communications