Ännu en kungabok…

År 2000 fyllde Vadstena 600 år, vi deltog, men lottade ut middagen med kungen. Ett internetäventyr för många år sedan. Under hösten trycktes så till slut boken om detta äventyr.

Här följer Epilog 2:

Under år 2010 började jag titta på min gamla tävling om kungamiddagen igen. Jag hade av olika anledningar låtit mitt bokmanus vila. Men så kom jag på att det gått tio år sedan tävlingen ägde rum. Varför då inte ge ut en bok som en sorts jubileumsskrift eller nostalgisk tillbakablick?

Sagt och gjort.

Du håller i din hand en exklusiv bok; exklusiv såtillvida att den finns bara i 100 exemplar.

Internet är helt annorlunda idag än år 2000. Att få genomslag idag är svårare och kräver stora personella insatser. Under hösten 2010 kommer den miljonte SE-domänen och världens internetanvändare uppgår till drygt 2 miljarder! År 2000 var vi ”bara” 360 miljoner…

Att ge ut en nostalgisk bok kräver inte lika mycket. Idag har tekniken gjort att det är oerhört billigt att trycka böcker i små upplagor. Det är också roligt.

Läs vad Aftonbladet skrev!

Arena Communications
Stora Gränd 9
134 67 Ingarö

0733-742 942
siwertzon@gmail.com

Copyright © 2019 Arena Communications